Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn sử dụng hệ thống DreamSpark

Link của hệ thống DreamSpark có trên website www.uit.edu.vn (mục Liên kết -> Sinh viên / Nhân viên -> MSDNAA)

Bước 1: Kích hoạt tài khoản trên DreamSpark:

Mỗi sinh viên sẽ được tạo một tài khoản trên hệ thống DreamSpark. Sau khi quản trị hệ thống đăng ký trên DreamSpark, mỗi người sẽ nhận được một email gửi từ noreply@e-academy.com với chủ đề: An account has been created for you.

Thông tin cần thiết trong nội dung email bao gồm: Đường dẫn của hệ thống DreamSpark; và liên kết để hoàn tất việc đăng ký trên hệ thống DreamSpark. Lúc đó ta nhấn vào link để kích hoạt account của mình. Đây là một ví dụ:

15

 Bước 2: Đăng nhập

 Mở trình duyệt (FireFox, IE) và truy cập đến địa chỉ: http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=067c77ef-50ba-e111-ad8d-f04da23e67f6

2

Dùng thông tin trong email để đăng nhập

3

Nếu đăng nhập thành công sẽ có màn hình như bên dưới

4

Bước 3: Thay đổi mật khẩu cho dễ nhớ

Nhấn vào Your Account -> Change My Password

5

6

 

Bước 4: Download phần mềm và lấy Product key

Để download phần mềm lấy được Product key của phần mềm chúng ta làm thao tác giống như “mua” trực tuyến (nhưng số tiền phải trả bằng 0). Ta vào trang chủ của DreamSpark (cũng là màn hình khi chúng ta đăng nhập thành công)  chọn sản phẩm cần "mua"

7

Ở đây ví dụ như ta download theo cách 2 ,Categories : Operating Systems => và chọn Microsoft Window XP

8

9

Nhấn “Check out” để tải sản phẩm => nhấn “ I Accept “

10

Tiếp tục

11

Nếu tiếp tục download phần mềm, khi nhấn vào Download sẽ tải về máy một file .exe va lưu vào một nơi nào đó trên ổ cứng, sau đó chạy file này và qua một vài bước cung cấp thông tin sẽ download được (với những phần mềm lớn thời gian download rất lâu và chiếm nhiều băng thông mạng nên chúng ta không được download trong giờ làm việc.

Hệ thống DreamSpark cũng sẽ gửi một email thông báo “giao dịch” thành công đến email cá nhân.

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ được tạo một Product key cho mỗi phần mềm, vì vậy chúng ta giữ để sử dụng cho cá nhân, không cung cấp cho người khác (nếu sử dụng cho mục đích thương mại là vi phạm qui định của DreamSpark và cá nhân đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật)

 

Khi quên mật khẩu

Nhấn vào “Forgot your password” để hể thống cho ta đổi mật khẩu khác

12

13

Khi đó hệ thống sẽ gửi email về email của bạn, sau khi đọc mail ta nhấn vào lien kết mà hệ thống gửi, nhập đầy đủ thông tin và mật khẩu mới

14

Nếu hệ thống báo lỗi như hình bên dưới thì các bạn nhấn vào link click here rồi nhập các thông tin cần thiết để đăng ký tài khoản của mình.

16

 

Chúc các bạn thành công !!!