Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn VPN vào vpn1.uit.edu.vn cho windows 7, windows 8

Bước 1: Cấu hình

Chọn Start -> Control panel -> Network and sharing Center -> Setup a new connection or network

image002

 

 

Trong cửa sổ Set up a connection or network, chọn Connect to a workplace (Set up a dial-up or VPN connection to your workplace).

image003

 

Trong hộp thoại Connect to a workspace, chọn Use my Internet connection (VPN).

image004

 

Trong hộp thoại Connect to a Workplace, nhập:

  • Internet address: "vpn1.uit.edu.vn"
  • Destination name: tên tuỳ ý.

 

Trong cửa sổ Network Connections, click phải chuột vào mục “VPN connection” và chọn Properties.

image005

 

 

Trong tab Security, chọn "Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec (L2TP/IPSec)". Sau đó chọn mục “Microsoft CHAP Version 2”

image007

 

Chọn "Advanced settings".

Trong hộp thoại Advanced Properties, chọn "Use preshared key for authentication" nhập “uit1234567890”.

Click OK.

image008

 

Chọn tab “Networking”, chọn “Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)” -> chọn “Properties”

image009

 

Trong hộp thoại “Internet Protocol Version 4” chọn “Advanced…”

image011

 

Bỏ chọn mục “Use default gateway on remote network”

image013

 

Mặc định windows không hỗ trợ tính năng NAT-T cho IPsec, cần phải bật tính năng này lên

Chọn start -> run

image015

 

Chọn HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet \Services\PolicyAgent

Ở menu Edit, click phải chuột chọn New -> DWORD(32-bit) value -> nhập “AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule”.

Click phải chuột vào “AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule” và chọn Modify

Trong hộp thoại Value Data, nhập 2

image017

Sau đó khởi động lại máy.

 

Bước 2: kết nối

Sử dụng "tài khoản chứng thực" đã được cấp để truy cập.

 

Bước 3: routing

Chọn start -> Command Prompt (admin)

Nhập “route add 10.80.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.103.10”

image019

 

Sau đó các anh chị có thể truy cập vào máy ảo của mình để sử dụng.