Skip to content Skip to navigation

Thiết lập VPN cho Windows 7

Chọn Start -> Control Panel, Chọn mục Network and Internet, chọn View network status and tasks.

 vpn-1

 


Trong cửa sổ Set up a connection or network, chọn Connect to a workplace (Set up a dial-up or VPN connection to your workplace).

vpn-2


Trong hộp thoại Connect to a workspace, chọn Use my Internet connection (VPN).

vpn-3


Trong hộp thoại Connect to a Workplace, nhập:

  • Internet address: "vpn.uit.edu.vn"
  • Destination name: tên tuỳ ý.

vpn-4

 

Choose "Don't connect now; just set it up so that I can connect later" option.

 


Chọn Next. Sử dụng “tài khoản chứng thực” đã được cấp điền vào mục sau. Sau đó chọn Create.

vpn-5


Chọn Close.

vpn-6


Mở mục “Networking and Sharing Center” và chọn Change Adapter Settings.

vpn-7


Trong cửa sổ Network Connections, click phải chuột vào mục “VPN connection” và chọn Properties.

vpn-8


Trong tab Options, phải đảm bảo rằng mục "Include Windows logon domain" không được chọn.

vpn-9


Trong tab Security, chọn "Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec (L2TP/IPSec)". Sau đó chọn mục "Unencrypted password (PAP)", và bỏ chọn tất cả các mục khác.

vpn-10


Chọn "Advanced settings".

Trong hộp thoại Advanced Properties, chọn "Use preshared key for authentication" nhập “uitmeraki”.

Click OK.

 vpn


 Quay trở lại  cửa sổ Network Connections, click phải chuột vào mục “VPN connection” chọn Connect.

vpn-12

 


Nhập tên tài khoản và mật khẩu sau đó chọn Connect.

vpn-13