Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Dữ liệu & CNTT

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Phòng Dữ liệu & CNTT

Windows 10 Anniversary Update
(T2, 08/08/2016 - 13:13)
Microsoft vừa tung bản cập nhật Windows 10 Anniversary Update với nhiều cải tiến và nhiều tính năng mới. Trong bản cập nhật (update) mới này bạn sẽ thấy có rất nhiều thay đổi. Từ hỗ trợ bút cảm ứng của Windows Ink đến việc hỗ trợ tiện ích mở rộng trên trình duyệt Microsoft Edge, ngay cả...
Kết nối wifi sử dụng tài khoản chứng thực UIT trên Windows 7
(T6, 14/06/2013 - 02:54)
Ghi chú: Windows 8, Windows 8.1, Android, iOS, Mac không cần cấu hình   1/ Chọn Start -> Control Panel -> Network and Sharing Center, xuất hiện màn hình sau: 2/ Chọn “Manager wireless networks”, xuất hiện màn hình sau: 3/ Chọn “Add”, xuất hiện...
Hướng dẫn tạo website trên Google sites
(T6, 22/03/2013 - 10:02)
I. Đăng ký sites mới II. Thiết kế trang 1. Chỉnh sửa trang và biên tập trang 2. Cách tạo trang mới 3. Cách tổ chức menu 4. Tùy chọn " More" 5. Quản lý sites ( Manage Sites ) + Trang general + Trang Page + Trang Attachments + Trang Page Templates + Trang...
Hướng dẫn sử dụng hệ thống DreamSpark
(T2, 20/08/2012 - 03:31)
Link của hệ thống DreamSpark có trên website www.uit.edu.vn (mục Liên kết -> Sinh viên / Nhân viên -> MSDNAA) Bước 1: Kích hoạt tài khoản trên DreamSpark: Mỗi sinh viên sẽ được tạo một tài khoản trên hệ thống DreamSpark. Sau khi quản trị hệ thống đăng k...
Hướng dẫn sử dụng website môn học (moodle)
(CN, 19/08/2012 - 04:03)
Địa chỉ website môn học: http://courses.uit.edu.vn, dùng tài khoản chứng thực để đăng nhập (cho SV & GV). Đây là hệ thống hỗ trợ học tập của sinh viên và giảng dạy của giảng viên, nếu khai thác tốt hệ thống này sẽ trở thành kênh thông tin môn học rất...

Trang