Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn cài đặt Oracle Java 7 trên Ubuntu 12.04

Java là một loại ngôn ngữ lập trình và là nền tảng tính toán lần đầu tiên được Sun Microsystems phát hành năm 1995. Đây là công nghệ cơ sở để tạo ra những chương trình tiên tiến gồm các tiện ích, trò chơi và ứng dụng doanh nghiệp. Java chạy trên hơn 850 triệu máy tính cá nhân trên thế giới và trên hàng tỉ thiết bị bao gồm cả thiết bị di động và TV. Bài viết hướng dẫn người dùng hệ điều hành Ubuntu cách cài đặt Java trên giao diện dòng lệnh.

Chuẩn bị trước khi cài đặt

Trước hết người dùng cần gỡ bỏ tệp openjdk bằng cách nhập vào câu lệnh sau:

sudo apt-get purge openjdk*

Cài đặt oracle java 7 trên ubuntu 12.04

Trên giao diện dòng lệnh nhập các câu lệnh sau:

sudo add-apt-repository ppa:eugenesan/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java7-installer

Kiểm tra phiên bản phần mềm trên bảng điều khiển (Dashboard)

java dashboard