Skip to content Skip to navigation

Sử dụng OpenVPN (dành cho CBGV)

Sử dụng OpenVPN để truy cập vào mạng trường.

Sử dụng tài khoản chứng thực truy cập vào trang ftp://ftp.uit.edu.vn/Softs/VPN/ để download file cài đặt và file cấu hình “config.rar” về máy (đối với sinh viên dụng file "pfSense2-udp-1195-config-sv.zip"), ngoài ra có thể download bản cài đặt mới nhất tại trang chủ  https://openvpn.net/community-downloads/. Cài đặt file “openvpn-install-... “ tương ứng với hệ điều hành Windows, còn MacOS vui lòng tải Tunnelblick tại https://tunnelblick.net/downloads.html 

A/ Cài đặt

 

vpn-1

vpn-2

vpn-5

vpn-4

vpn-5

vpn-6

vpn-7

vpn-8

B/ Cấu hình

Giải nén tập tin “config.rar” (đối với sinh viên thì dùng tập tin "pfSense2-udp-1195-config-sv.zip"). Sau đó copy tất cả các tập tin trong thư mục vừa giải nén vào thư mục config nằm trong thư mục cài đặt OpenVPN  (C:\Program Files(x86)\OpenVPN\config đối với win7 64 bit hoặc C:\Program Files\OpenVPN\config đối với win10 64 bit)

C/ Kết nối

- Click phải chuột vào biểu tượng OpenVPN GUI, chọn mục “Run as administrator ”

vpn-9

- Click phải chuột vào biểu tượng OpenVPN trên thanh taskbar, chọn “Connect”

vpn-10

- Sử dụng tài khoản chứng thực đã được cấp để truy cập.

vpn-11

- Sau khi đã đăng nhập thành công.

vpn-12