Skip to content Skip to navigation

Sử dụng OpenVPN

Sử dụng OpenVPN để truy cập vào mạng trường.

Download bản cài đặt mới nhất phần mềm Open VPN tại trang chủ  https://openvpn.net/community-downloads/ và file cấu hình “config.zip” (đối với CBGV) hoặc file "pfSense2-udp-1195-config-sv.zip" (đối với SV) về máy, chọn mục file đính kèm cuối bài viết để download file cấu hình. Cài đặt file “openvpn-install-... “ tương ứng với hệ điều hành Windows, còn MacOS vui lòng tải Tunnelblick tại https://tunnelblick.net/downloads.html 

Thực hiện các bước như sau:

A/ Cài đặt

 

vpn-1

vpn-2

vpn-5

vpn-4

vpn-5

vpn-6

vpn-7

vpn-8

B/ Cấu hình

Giải nén tập tin “config.rar” (đối với sinh viên thì dùng tập tin "pfSense2-udp-1195-config-sv.zip"). Sau đó copy tất cả các tập tin trong thư mục vừa giải nén vào thư mục config nằm trong thư mục cài đặt OpenVPN  (C:\Program Files(x86)\OpenVPN\config đối với win7 64 bit hoặc C:\Program Files\OpenVPN\config đối với win10 64 bit)

C/ Kết nối

- Click phải chuột vào biểu tượng OpenVPN GUI, chọn mục “Run as administrator ”

vpn-9

- Click phải chuột vào biểu tượng OpenVPN trên thanh taskbar, chọn “Connect”

vpn-10

- Sử dụng tài khoản chứng thực đã được cấp để truy cập.

vpn-11

- Sau khi đã đăng nhập thành công.

vpn-12