Skip to content Skip to navigation

Sử dụng hệ thống Microsoft Azure thay cho Microsoft Imagine (DreamSpark) cũ

Hiện nay Microsoft Imagine (DreamSpark) cũ đã được thay thế bằng Microsoft Azure Education với nhiều công cụ trực tuyến, cung cấp máy ảo, các phần mềm lập trình AI, ...
Để kích hoạt và sử dụng Microsoft Azure, các bạn SV/HV truy cập http://dreamspark.uit.edu.vn (sẽ redirect sang link phù hợp), sau đó dùng tài khoản Microsoft Office 365 đã được trường cấp (có domain @ms.uit.edu.vn) để đăng nhập, hệ thống có thể cần một thời gian khởi tạo mới có đầy đủ menu như hình sau:


Đối với người dùng khi truy cập lần đầu nhớ tick chọn Accept các điều khoản:

Mặc định khi truy cập, người dùng sẽ được điều hướng đến mục Services: Education (preview), nếu không phải ở đây, bạn có thể gõ keyword vào khung tìm kiếm.

 

Với tài khoản Office 365, nếu em sinh viên nào chưa từng kích hoạt hoặc chưa đổi password thì tra cứu ở đây: https://daa.uit.edu.vn/sinhvien/lookup/office365 (password mặc định có hiệu lực 90 ngày).
Nếu đã đổi và quên password thì dùng chức năng quên mật khẩu (username là email dạng <MSSV>@ms.uit.edu.vn).
Nếu vẫn không được thì yêu cầu hỗ trợ trong thread này: https://forum.uit.edu.vn/node/46086