Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn

Hướng dẫn VPN vào vpn1.uit.edu.vn cho windows 7, windows 8

Bước 1: Cấu hình Chọn Start -> Control panel -> Network and sharing Center -> Setup a new connection or network Trong cửa sổ Set up a connection or network, chọn Connect to a workplace (Set up a dial-up or VPN connection to your workplace). Trong hộp thoại Connect to a workspace, chọn Use my Internet connection (VPN). Trong hộp thoại Connect to a Workplace , nhập: Internet address: "vpn1.uit.edu.vn" Destination name: tên tuỳ ý. Trong cửa sổ Network Connections, click phải chuột vào mục...

Hướng dẫn sử dụng openstack cho người dùng cuối

Vui lòng đọc kỹ hướng dẩn sử dụng trước khi sử dụng VPN vào trường trước khi thực hiện các bước sau: Truy cập vào trang web sau: https://mitaka.uit.edu.vn Nhập username và pass đã được cấp. Để tạo máy ảo linux (ubuntu, centos) vui lòng đọc mục 1, mục 2, mục 3 Để tạo máy ảo windows vui lòng đọc mục 1, mục 4 1/ Tạo network Chọn project -> network -> networks -> create network Tạo router Chọn project -> network -> routers -> create router Tạo interface cho router Click chọn...

Kết nối wifi sử dụng tài khoản chứng thực UIT trên Windows 7

Ghi chú: Windows 8, Windows 8 .1, Android, iOS, Mac không cần cấu hình 1/ Chọn Start -> Control Panel -> Network and Sharing Center, xuất hiện màn hình sau: 2/ Chọn “Manager wireless networks” , xuất hiện màn hình sau: 3/ Chọn “Add” , xuất hiện màn hình sau: 4/ Chọn “Manually create a network profile” , xuất hiện màn hình sau: Trong mục “Network name” nhập “UIT” (lưu ý: Nhập UIT, UIT1 là ví dụ) , “Security type” chọn “WPA2-Enterprise” , “Encryption type” chọn “AES” . 5/ Chọn “Next” . Xuất...

Cách bật, tắt máy ảo trên UIT-Cloud

1/ Truy cập vào trang web sau https://192.168.22.15 :9443/SimpleSRM 2/ Nhập username và password đã được cấp. Xuất hiện màn hình như sau: 3/ Chọn mục “Request a New Service” -> “Virtual Server Management” -> “Modify Server” Xuất hiện màn hình như sau: Chọn “Start Server” , “Restart Server” , “Stop Server ” tuỳ theo nhu cầu.

Hướng dẫn tạo website trên Google sites

I. Đăng ký sites mới II. Thiết kế trang 1. Chỉnh sửa trang và biên tập trang 2. Cách tạo trang mớ i 3. Cách tổ chức menu 4. Tùy chọn " More" 5. Quản lý sites ( Manage Sites ) + Trang general + Trang Page + Trang Attachments + Trang Page Templates + Trang App Sripts + Trang Deleted Items + Trang Sharing and Permissions + Trang Sites Layout + Trang Color and Fonts + Trang Themes III. Cách truy cập vào sites I. Đăng ký Sites mới Để đăng ký được 1 trang webite mới, chúng ta sẽ truy cập vào: http://...

Thiết lập VPN cho Windows 7

Chọn Start -> Control Panel, Chọn mục Network and Internet, chọn View network status and tasks. Trong cửa sổ Set up a connection or network, chọn Connect to a workplace (Set up a dial-up or VPN connection to your workplace). Trong hộp thoại Connect to a workspace, c họn Use my Internet connection (VPN). Trong hộp thoại Connect to a Workplace , nhập: Internet address: "vpn.uit.edu.vn" Destination name: tên tuỳ ý. Choose " Don't connect now; just set it up so that I can connect later " option...

Hướng dẫn bỏ thông tin Header/footer khi in trên trình duyệt.

1/ Trình duyệt IE - Mở trang web cần in. - Chọn Tools -> Print -> Page setup Trong mục “ Headers and Footers ” chọn “ Empty ” như hình. 2/ Trình duyệt Firefox - Mở trang web cần in. - Chọn Firefox -> Print -> Page setup - Trong tab “ Margins & Header/Footer ” chọn “ blank ” như hình. 3/ Trình duyệt Google Chrome - Mở trang web cần in. - Chọn mục in (hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + P) . Bỏ chọn mục “ Đầu trang và chân trang ”

Hướng dẫn sử dụng mail.gm.uit.edu.vn cho sinh viên.

1/ Hướng dẫn kích hoạt tài khoản. Mở trình duyệt web. Nhập mail.gm.uit.edu.vn , màn hình xuất hiện như sau. Nhập Username và Password đã được cấp. Ví dụ với username 01234567@gm.uit.edu.vn , thì chỉ nhập 01234567 (xem hình). Chọn ngôn ngữ. Sau đó chọn mục “I accept. Continue to my account.” Lần đầu tiên đăng nhập Gmail yêu cầu phải đổi password. Nhập password hiện tại, nhập password mới, chọn submit . Màn hình giao diện chính. 2/ Cách đổi password. Click chọn tên tài khoản (ví dụ 01234567@gm...

Hướng dẫn sử dụng hệ thống DreamSpark

Link của hệ thống DreamSpark có trên website www.uit.edu.vn (mục Liên kết -> Sinh viên / Nhân viên -> MSDNAA) Bước 1: Kích hoạt tài khoản trên DreamSpark: Mỗi sinh viên sẽ được tạo một tài khoản trên hệ thống DreamSpark. Sau khi quản trị hệ thống đăng ký trên DreamSpark , mỗi người sẽ nhận được một email gửi từ noreply@e-academy.com với chủ đề: An account has been created for you . Thông tin cần thiết trong nội dung email bao gồm: Đường dẫn của hệ thống DreamSpark ; và liên kết để hoàn...

Hướng dẫn sử dụng website môn học (moodle)

Địa chỉ website môn học: http://courses.uit.edu.vn , dùng tài khoản chứng thực để đăng nhập (cho SV & GV). Đây là hệ thống hỗ trợ học tập của sinh viên và giảng dạy của giảng viên, nếu khai thác tốt hệ thống này sẽ trở thành kênh thông tin môn học rất hữu ích cho Sinh viên và hỗ trợ tích cực cho giảng viên. Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính dành cho sinh viên tải về tại đây . Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính dành cho giảng viên tải về tại đây .

Trang

Đăng kí nhận Hướng dẫn