Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn bỏ thông tin Header/footer khi in trên trình duyệt.

1/ Trình duyệt IE

-          Mở trang web cần in.

-          Chọn Tools -> Print -> Page setup

Trong mục “Headers and Footers” chọn “Empty” như hình.

remove header footer 1

 

2/ Trình duyệt Firefox

 -          Mở trang web cần in.

 -          Chọn Firefox -> Print -> Page setup

-          Trong tab “Margins & Header/Footer” chọn “blank” như hình.

remove header footer 2

3/ Trình duyệt Google Chrome

 -          Mở trang web cần in.

 -          Chọn mục in (hay nhấn tổ hợp phím Ctrl + P). Bỏ chọn mục “Đầu trang và chân trang

 

Untitled