Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông tin tài khoản chứng thực UIT

Kính gửi Thầy/Cô, Phòng Dữ liệu & CNTT đã xây dựng xong hệ thống chứng thực chung, các Thầy Cô có thể dùng tài khoản này để đăng nhập các website, phần mềm quản lý của trường (sẽ có thông báo cụ thể hệ thống nào sử dụng chứng thực). Đây là tài khoản sử dụng cho nhiều hệ thống nên mức độ quan trọng của nó cũng như email, vì vậy đề nghị các Thầy Cô hãy đăng nhập và đổi mật khẩu theo thông tin bên dưới. Website cập nhật thông tin tài khoản chứng thực: https://auth.uit.edu.vn Tên đăng nhập:...

V/v triển khai hệ thống FTP cá nhân

Kính gửi các Thầy Cô, Phòng DL&CNTT đã tạo FTP cho các Thầy Cô với mục đích tạo nơi lưu trữ dữ liệu cá nhân (để backup hoặc nơi lưu trữ online) và chia sẻ một số dữ liệu. Thông tin cụ thể như sau: FTP server: ftps://ftp.uit.edu.vn (có thể dùng ftp.uit.edu.vn nhưng sẽ không an toàn nếu dùng trong mạng public) User / pass dùng tài khoản chứng thực mà Ban đã gửi thông tin FTP hiện có 3 thư mục: - PrivateFolder: là thư mục cá nhân, được sử dụng tối đa 5GB (thư mục này chỉ tài khoản cá nhân đó...
Đăng kí nhận Thông báo