Skip to content Skip to navigation

V/v triển khai hệ thống FTP cá nhân

Kính gửi các Thầy Cô,

Phòng DL&CNTT đã tạo FTP cho các Thầy Cô với mục đích tạo nơi lưu trữ dữ liệu cá nhân (để backup hoặc nơi lưu trữ online) và chia sẻ một số dữ liệu.
Thông tin cụ thể như sau:
 
FTP server: ftps://ftp.uit.edu.vn (có thể dùng ftp.uit.edu.vn nhưng sẽ không an toàn nếu dùng trong mạng public)
User / pass dùng tài khoản chứng thực mà Ban đã gửi thông tin
FTP hiện có 3 thư mục:
- PrivateFolder: là thư mục cá nhân, được sử dụng tối đa 5GB (thư mục này chỉ tài khoản cá nhân đó và admin tury cập được)
- Softs: chứa các HĐH, phần mềm chia sẻ (chủ yếu lấy từ MSDNAA), thư mục này sẽ được cập nhật thường xuyên
- Data: là thư mục chia sẻ tài nguyên chung, các cá nhân, đơn vị nào có dữ liệu cần chia sẽ cho các Thầy / Cô trong trường thì liên hệ với Phòng DL&CNTT để được cấp quyền upload (hiện tại thư mục này đang rỗng)
 
Lưu ý: chỉ dùng FTP này phục vụ công việc, không dùng cho mục đích lưu trữ cá nhân (như âm nhạc, video, ...) và các Thầy Cô hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung upload lên (Phòng DL&CNTT và trường sẽ không chịu trách nhiệm nếu có dữ liệu phạm pháp trên thư mục cá nhân)
 
Do tài nguyên của server và đường truyền có giới hạn nên rất mong các Thầy Cô sử dụng đúng mục đích và có ý thức. Việc cho phép truy cập FTP từ ngoài trường có thể sẽ bị giới hạn (hoặc cắt hoàn toàn) nếu ảnh hưởng quá nhiều đến đường truyền của trường (việc truy cập từ bên ngoài để tiện cho việc lưu dữ liệu làm việc), không download softs, data lớn từ bên ngoài trường.
Hệ thống sẽ ghi nhận toàn bộ hoạt động trên FTP của các Thầy Cô (dữ liệu này chỉ admin xem được)
 
Rất mong sự hợp tác của các Thầy Cô để trường ngày càng phát triển và triển khai được nhiều dịch vụ tiện ích hơn.
NĐKhương - Phòng DL&CNTT.