Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn sử dụng website môn học (moodle)

Địa chỉ website môn học: https://courses.uit.edu.vn, dùng tài khoản chứng thực để đăng nhập (cho SV & GV).

Đây là hệ thống hỗ trợ học tập của sinh viên và giảng dạy của giảng viên, nếu khai thác tốt hệ thống này sẽ trở thành kênh thông tin môn học rất hữu ích cho Sinh viên và hỗ trợ tích cực cho giảng viên.

Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính dành cho sinh viên tải về tại đây.

Hướng dẫn sử dụng các chức năng chính dành cho giảng viên tải về tại đây.