Skip to content Skip to navigation

Cách bật, tắt máy ảo trên UIT-Cloud

1/ Truy cập vào trang web sau https://192.168.22.15:9443/SimpleSRM

2/ Nhập username và password đã được cấp.

Xuất hiện màn hình như sau:

cloud1

3/ Chọn mục “Request a New Service”  -> “Virtual Server Management” -> “Modify Server”

Xuất hiện màn hình như sau:

cloud2

Chọn “Start Server”, “Restart Server”, “Stop Server ” tuỳ theo nhu cầu.