Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn sử dụng mail.gm.uit.edu.vn cho sinh viên.

  1/ Hướng dẫn kích hoạt tài khoản.

Mở trình duyệt web. Nhập mail.gm.uit.edu.vn, màn hình xuất hiện như sau.

Untitled

 

Nhập Username và Password đã được cấp. Ví dụ với username 01234567@gm.uit.edu.vn, thì chỉ nhập 01234567 (xem hình).

Untitled1

 

Chọn ngôn ngữ. Sau đó chọn mục “I accept. Continue to my account.” 

Untitled2

 

Lần đầu tiên đăng nhập Gmail yêu cầu phải đổi password. Nhập password hiện tại, nhập password mới, chọn submit.

Untitled3

 

Màn hình giao diện chính.

Untitled4

 

2/ Cách đổi password.

Click chọn tên tài khoản (ví dụ 01234567@gm.uit.edu.vn) -> chọn mục Account.

Untitled5

 

Màn hình “Accounts” xuất hiện. Chọn mục “Security”.

Untitled6

 

 

Màn hình “Security” xuất hiện. Chọn mục “Change password”.

Untitled7

 

Nhập password hiện tại, nhập password mới -> chọn Save.

Untitled8

 

3/ Hướng dẫn forward mail tới một địa chỉ mail khác.

Chọn Setting.

Untitled9

 

Chọn mục “Forwarding and POP/IMAP”

Untitled10

 

 

Chọn mục “Add a forwarding address”.

Untitled11

 

Nhập địa chỉ mail cần forward (ví dụ: abc@yahoo.com).

Untitled12

 

Chọn Proceed.

Untitled13

 

Chọn OK.

Untitled14

 

 

Mã kiểm tra sẽ được gửi cho mail abc@yahoo.com, mở hộp mail abc@yahoo.com để lấy mã kiểm tra. Nhập mã kiểm tra, sau đó chọn “Verify”.

Untitled15

 

Chọn mục “Forward a copy of incoming mail to …”. Chọn “Save changes”.

Untitled16