Skip to content Skip to navigation

Quy định sử dụng UIT-Cloud

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.

Quy định này được áp dụng cho tất cả các người dùng được cấp phát máy ảo (tài nguyên) từ hệ thống UIT-Cloud.

II. QUYỀN LỢI

(1)   Được cấp máy theo các cấu hình đã đăng ký.

(2)   Được toàn quyền sử dụng tài nguyên được cấp cho mục đích học tập, nghiên cứu.

(3)   Được hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

III. QUY ĐỊNH

(1)Tất cả người dùng (sinh viên, học viên cao học, nhân viên thuộc UIT) phải sử dụng mail do trường cung cấp để sử dụng cho việc đăng ký và sử dụng máy.

(2)Tất cả yêu cầu tài nguyên phải có kế hoạch sử dụng rõ ràng (sử dung cho đề tài, phát triển ứng dụng, thử nghiệm hệ thống ...)

(3)Người dùng phải chịu trách nhiệm về bản quyền các phần mềm mà mình sử dụng trên máy được cấp.

(4)   Tài nguyên chỉ được sử dụng cho mục đích học tập và nghiên cứu tại UIT. Người dùng không được chia sẻ tài nguyên cho bên ngoài UIT hoặc sử dụng với mục đích khác.

(5)   Thời gian sử dụng tối đa với tài nguyên được cấp là 1 tháng.  Hết thời hạn này người dùng gửi yêu cầu gia hạn nếu có nhu cầu.

(6)   Hệ thống sẽ tự động thu hồi tài nguyên nếu người dùng không sử dụng máy được cấp trong 2 tuần.

(7)   Việc kết nối Internet trên các máy chỉ sử dụng cho mục đích cài đặt và cập nhật phần mềm.

(8)   Không sử dụng máy được cấp cho mục đích tấn công, phá hoại các tổ chức trong cũng như ngoài trường.

(9)   Không sử dụng máy được cấp để truy cập, lưu trữ các nội dung văn hóa phẩm không được cho phép quy định trong pháp luật hiện hành.

IV.  MỘT SỐ LƯU Ý

(1)   Tài nguyên được cấp cho các bạn sinh viên, học viên thuộc UIT được ưu tiên theo các tiêu chí sau:

    + Đăng ký sớm

    + Phục vụ cho đề tài, khóa luận tốt nghiệp.

    + Được giáo viên hướng dẫn giới thiệu, đề xuất sử dụng UIT Cloud.

(2)    Nếu người dùng vi phạm quy định sử dụng thì sẽ thu hồi tài nguyên được cấp và tùy vào mức độ vi phạm sẽ đưa ra hình thức xử  lý tương ứng.

Mọi thắc mắc cũng như góp ý vui lòng liên hệ:

          Phòng Thí Nghiệm Truyền Thông Đa Phương Tiện (MMLab) – E6.1

          Phòng Dữ Liệu Và Công Nghệ Thông Tin – A.207

          Email: cloudsupport@uit.edu.vn