Skip to content Skip to navigation

Quy trình trực phòng máy

1. Người trực có mặt tại phòng máy trước 10 -->15' phút để bật đèn, điện, máy lạnh, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với môi trường bên ngoài. Mở cửa phòng máy chương trình đặc biệt trước, các phòng máy thường mở sau --> (4)

2. Bao quát chung tình hình phòng máy, phát hiện các sự cố bất thường (như máy  lạnh ko chạy, Switch ko hoạt động) --> (8) xử lý
3. Ghi thông tin các thiết bị  cần giao cho GV
4. Các lớp thường chờ GV có mặt SV mới mở cửa cho SV vào; các lớp chương trình đặc biệt cho SV vào trước nhắc nhở SV nắm rõ nội quy phòng máy
5. Khi GV có mặt nhắc GV ký sổ nhận thiết bị,a giao thiết bị cho GV, trong trường hợp GV ko ký nhờ GV bảo quản thiết bị, SV ko được phép tự tiện sử dụng
6. Hỗ trợ GV và SV trong suốt thời gian giảng dạy, sau khi GV dạy khoảng 30 phút nên ghé các phòng máy lấy thông tin, giúp đỡ GV, SV khi có các vấn đề phát sinh trong phòng máy để nắm tình hình, nếu có sự cố --> (8) xử lý

7. Cập nhật thông tin các lớp vắng, cuối buổi trực ghi vào sổ, ghi nhận thông tin về thiết bị nhận lại từ GV

8. Xử lý:

a) Xử lý tại chỗ: Các sự cố đơn giản như rớt mạng, máy không hoạt động do hư dây nguồn

b) Xử lý trong buổi trực: Đưa thiết bị hư về phòng C203 (hoặc A207) để kiểm tra, các lỗi sau có thể thực hiện nhanh chóng

- Lỗi, hỏng hệ điều hành

- Hư nguồn

c) Nếu sự cố chưa hoặc không xử lý được cần thông báo qua mail

9. Khi hết giờ, nhắc nhở SV dọn dẹp bàn ghế, bàn phím. Sau khi nhận bàn giao thiết bị từ GV, cất thiết bị vào tủ.

10. Dọn bàn ghế, bàn phím gọn gàng, kiểm tra nếu phát hiện sự cố --> (8) xử lý. Tắt các thiết bị điện. Khoá cửa phòng máy.