Skip to content Skip to navigation

Cách cài đặt chương trình ESET NOD32 Antivirus

1/ Download

Vào địa chỉ  ftp://ftp.uit.edu.vn/Softs/Antivirus/ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition (sử dụng tài khoản chứng thực đã cấp), chọn phiên bản tương ứng với hệ điều hành 32bit hay 64bit để down và cài đặt.

 

nod321

2/ Setup

 

Sau khi download về máy, double click vào tập tin vừa download. Xuất hiện màn hình sau:

nod322

Click Next. Xuất hiện hộp  thoại sau:

nod323

Chọn mục  “I accept the terms in the License Agreement”. Chọn next.

nod324

Chọn mục “Typical”. Chọn Next.

nod325

Chọn mục “set update parameters later”. Chọn next.

nod326

Chọn next.

Chọn mục “Enable detection of potentially unwanted applications”. Chọn next.

nod327

Chọn Install để cài đặt.

nod328

Chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

3/ Updates virus singnature database

 

nod329

Chọn Setup, xuất hiện hộp thoại như sau:

nod3210

Chọn “Toggle Advanced mode”, chọn Yes. Xuất hiện hộp thoại như sau:

nod3211

Click chọn Setup -> Advanced setup

nod3212

Chọn mục Update  -> trong phần update server, click chọn “Edit”. Xuất hiện hộp thoại sau:

nod3213

Tại mục Update servers nhập vào các địa chỉ sau: 

http://eset.uit.edu.vn:2221 (sử dụng cho các máy tính trong trường)

http://esetupdate.uit.edu.vn (sử dụng cho các máy tính ngoài trường)

 click add.

nod3214

nod3215

Click chọn mục “Updates virus singnature database”

nod3216