Skip to content Skip to navigation

Cách forward mail cũ về gmail cho tên miền uit.edu.vn.

1/ Đăng nhập vào hệ thống mail mới (mail.uit.edu.vn), click chọn mục “options” -> “mail settings” (xem hình).

a

2/ Chọn mục “accounts” (xem hình)

b

3/ Chọn mục “Add a POP3 mail account you own” . Nhập vào thông tin tài khoản như hình sau. Chọn “next step” (xem hình).

c

4/ Nhập các khai báo như hình sau. Sau đó chọn “Add Account”.

d

5/ Chọn mục “No (you can change this later)”. Click “finish”

e

Lưu ý: Gmail chỉ forward các mail nằm trong thư mục Inbox, Để forward tất cả các mail cũ khác về các anh chị cần phải chuyển tất cả các mail trong thư mục khác về thư mục Inbox.