Skip to content Skip to navigation

Drupal kết hợp nguồn mở, tính mở và an ninh như thế nào

Bài giải thích về sự kết hợp giữa nguồn mở, tính mở và an ninh của hệ quản trị nội dung (CMS) nguồn mở nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, Drupal, với 10 bước. Ai cần bảo vệ và vì sao? Làm thế nào hệ quản trị nội dung (CMS) nguồn mở lớn nhất thế giới kết hợp được tính mở và an ninh.

Quan niệm “an ninh vì sự tù mù” đã được chứng minh là hoàn toàn SAI. “an ninh và nguồn mở đi tay trong tay - điều có thể thể như là một sự ngạc nhiên cho những ai giả thiết rằng “an ninh bằng sự tù mù” mới thực sự làm việc. Việc ẩn dấu đằng sau việc cấp phép sở hữu độc quyền hoặc mã nguồn được biên dịch và hy vọng không ai để ý tới các lỗi an ninh đã được giải quyết là một công thức cho thảm họa. Việc có mã nguồn của bạn được mở cho bất kỳ ai có thể làm cho an ninh được cải thiện - bất kỳ ai cũng có thể thấy và sửa một vấn đề. Làm việc với một cộng đồng hàng ngàn lập trình viên làm nhân lên những lợi ích; bất kỳ ai sửa lỗi cũng làm cho lỗi của bạn trở nên được sửa. Các chuyên gia an ninh từ các chính phủ và các công ty lớn trên thế giới bản thân họ thường xuyên soi xét kỹ lưỡng kho mã nguồn của Drupal và đã đánh giá nó an ninh đủ cho các ứng dụng sống còn của họ”.

Xem thêm: [01], [02], [03], [04].