Skip to content Skip to navigation

OneKey Ghost V6.5.12.188 - ghost ngay trong win

OneKey Ghost V6.5.12.188 - ghost winxp win7 win8 32bit/64bit ngay trong win

Bạn chưa biết Ghost máy? bạn sợ mất dữ liệu? Nếu bạn sử dụng OneKey Ghost thì bạn sẽ không còn phải lo chuyện này nữa, chỉ vài click là bạn có thể restore/backup lại windows một cách dễ dàng mà ko cần am hiểu gì về DOS, auto ghost.

Giao diện làm việc rất đơn giản và dễ sử dụng:
* Restore: Chọn mục này để phục hồi lại file .gho đã được backup trước đó ( chọn Open và tìm đến nơi chưa file ghost và nhấn Yes).
* Backup: Sao lưu lại windows ( Ghost) , bạn click vào nút Advanced để sử dụng các tính năng phần mềm được chi tiết hơn, nó sẽ có thêm vài chức năng ở mục More, tại đây bạn có thể đặt password cho file ghost, chế độ nén … Cuối cùng nhấn YES để thực thi.
* Ghost32: Ghost ngay trên window (yêu cầu phải có file ghost32.exe trong máy tải tại file đính kèm).
* Install: tùy chỉnh cho cách thức ghost.

 

Link download:

ftp://ftp.uit.edu.vn/Softs/Ghost_Img/OneKeyGhost6.5.12.188_WinXP-7-8_x86x64 (sử dụng tài khoản chứng thực)

http://up.4share.vn/f/3507030201000202/OneKeyGhost6.5.12.188_WinXP-7-8_x86x64.rar