Skip to content Skip to navigation

Các phím tắt trên Win 8 – 30 phím tắt cần thiết nhất cho Win 8

- Win: trở về màn hình Start Metro cực đẹp của Windows 8

- Win + Print Screen: chụp ảnh màn hình, hình ảnh sẽ lưu tại thư mục LibrariesPictures

- Win + C: Mở thanh Charms Bar ở bên phải của Screen hoặc trỏ chuột vào góc dưới bên phải màn hình

- Win + Tab : Mở danh sách Switch List bên tay trái của Screen hoặc trỏ chuột vào góc dưới bên trái màn hình


- Win + Q : Mở giao diện tìm kiếm Metro để tìm kiếm file trên máy tính, lưu ý các bạn nên chuyển qua lại giữa các mục Apps, Settings, Files để phục vụ đúng mục đích tìm kiếm của mình

- Win + W : Mở giao diện tìm kiếm System Settings

- Win + F : Mở tìm kiếm Files

- Win + Z : Mở tùy chọn tùy chỉnh Metro Apps

- Win + I : Mở Settings Menu

- Win + P : Mở tùy chọn màn hình và thiết lập máy chiếu

- Win + H : Mở giao diện Share

- Win + K : Mở giao diện Devices Settings

- Win + X : Mở giao diện System Utility Settings Menu

- Win + T : Xem 1 cửa sổ thu nhỏ trên Taskbar

- Win + U : Mở giao diện tùy chỉnh Ease of Access Center

- Win + E : Mở Windows Explorer

- Win + R : Mở Run Dialogue Box

- Win + Pause : Mở cửa sổ System Properties

- Win + D : Truy cập nhanh đến màn hình Desktop

- Win + M : Thu nhỏ tất cả ứng dụng

- Win + B : Quay lại Desktop

- Win + J : Di chuyển giữa các ứng dụng Metro

- Win + L : Khóa màn hình

- Win + Page Up/ Page Down : Chuyển đổi giửa màn hình chính và phụ

- Ctrl + Mouse Scroll ( tại giao diện Start Screen) : Phóng lớn màn hình

- Ctrl + Mouse Scroll (tại Desktop) : Thay đổi kích thức icon

- Ctrl + Shift+ N : Tạo thư mục mới trong thư mục hiện tại