Skip to content Skip to navigation

Cách sao lưu Product Key trên Windows 10, 8 và 8.1

Khi hệ điều hành Windows của bạn bị lỗi nghiêm trọng nào đó hoặc bị treo,… thường thì giải pháp để khắc phục lỗi là cài đặt lại hệ điều hành. Và người dùng Windows sẽ phải sử dụng Product Key để cài đặt lại hệ điều hành. Tuy nhiên để “mua” Product Key bạn sẽ phải một khoản phí kha khá.

Nếu không muốn phải trả bất kỳ một khoản phí nào, tốt nhất nên sao lưu Product Key hoặc Activation Key để đề phòng trong trường hợp xấu có thể xảy ra. Hướng dẫn sử dụng PowerShell Script để sao lưu Product Key trên Windows 10, 8.1 và 8.

Tải PowerShell Script về máy tại đây

Bước 1:

Giải nén file WindowsKeybackup.rar mà bạn vừa tải về.

Bước 2:

Kích chuột phải vào file có tên windowsbackupproductkey.ps1 và chọn Run with PowerShell.

Bước 3:

Nhập Y trên cửa sổ PowerShell rồi nhấn Enter.

Bước 4:

Product Key mà bạn sao lưu trên Windows 10, 8.1 và 8 sẽ được lưu trong file WindowsKeybackup.txt trên máy tính của bạn.

Và bây giờ bạn có thể xem Product Key mà bạn đã sao lưu trên máy tính Windows 10, 8.1 và 8.