Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Dữ liệu & CNTT

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Phòng Dữ liệu & CNTT

Cách cài đặt chương trình ESET NOD32 Antivirus
(T5, 29/03/2012 - 08:34)
1/ Download Vào địa chỉ  ftp://ftp.uit.edu.vn/Softs/Antivirus/ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition (sử dụng tài khoản chứng thực đã cấp), chọn phiên bản tương ứng với hệ điều hành 32bit hay 64bit để down và cài đặt.   2/ Setup   Sau khi download về m...

Trang