Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Phòng Dữ liệu & CNTT

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Phòng Dữ liệu & CNTT

Thông tin tài khoản chứng thực UIT
(T7, 11/08/2012 - 07:16)
Kính gửi Thầy/Cô, Phòng Dữ liệu & CNTT đã xây dựng xong hệ thống chứng thực chung, các Thầy Cô có thể dùng tài khoản này để đăng nhập các website, phần mềm quản lý của trường (sẽ có thông báo cụ thể hệ thống nào sử dụng...
V/v triển khai hệ thống FTP cá nhân
(T7, 11/08/2012 - 07:14)
Kính gửi các Thầy Cô, Phòng DL&CNTT đã tạo FTP cho các Thầy Cô với mục đích tạo nơi lưu trữ dữ liệu cá nhân (để backup hoặc nơi lưu trữ online) và chia sẻ một số dữ liệu. Thông tin cụ thể như sau:   FTP server: ftps://ftp.uit.edu.vn (có thể...
Hướng dẫn truy cập và sử dụng trang thông tin tài khoản chứng thực
(T6, 10/08/2012 - 16:35)
1. Truy cập: a. Sử dụng trình duyệt Google Chrome. Mở Chrome, nhập địa chỉ: https://auth.uit.edu.vn, màn hình xuất hiện như sau: Chọn mục “Proceed anyway”, màn hình xuất hiện như sau: Nhập “tài khoản” và “mật khẩu” đã được cấp. b. Sử...
Cách lấy mail cũ dùng Microsoft outlook.
(T4, 16/05/2012 - 15:03)
1/ Mở Microsoft outlook. Chọn mục Tools -> Account Settings 2/ Chọn tab E-mail, chọn New… 3/ Chọn mục “Manually configure server settings or additional server types.”   4/ Chọn mục Internet E-mail. 5/ Nhập tài khoản, mật khẩu (tham khảo hình vẽ). 6/ Chọn Finish...
Cách forward mail cũ về gmail cho tên miền uit.edu.vn.
(T2, 14/05/2012 - 16:48)
1/ Đăng nhập vào hệ thống mail mới (mail.uit.edu.vn), click chọn mục “options” -> “mail settings” (xem hình). 2/ Chọn mục “accounts” (xem hình) 3/ Chọn mục “Add a POP3 mail account you own” . Nhập vào thông tin tài khoản như hình sau....

Trang