Skip to content Skip to navigation

Paragon Partition Manager 2013 Free

 

Đầy đủ sự hỗ trợ cho Windows 8!
Phân vùng không phải là cho nghiệp dư. Đó là lý do tại sao hàng triệu người dùng tin cậy công nghệ ổn định an toàn của chúng tôi và các giải pháp phần mềm chuyên nghiệp trong hơn 19 năm. Phiên bản 2013 mới nhất của chúng tôi dễ dàng tổ chức ổ cứng của bạn và phân bố lại không gian trống để nâng cao hiệu suất hệ thống.

Tính năng Partition Manager 2013 Free:

- Người dùng thân thiện giảm thiểu lỗi giao diện
- Đồ họa được trình bày các dữ liệu để đạt được một sự hiểu biết tốt hơn.
- Một trình khởi chạy dễ dàng tìm kiếm và chạy các tác vụ theo yêu cầu.
- Trình thuật sĩ toàn diện để đơn giản hóa ngay cả những hoạt động phức tạp nhất.
- Một bối cảnh hệ thống gợi ý nhạy cảm đối với tất cả các chức năng của chương trình.
- Xem trước kết quả cách bố trí của ổ cứng trước khi hoạt động thực sự thực hiện (được gọi là hoạt động ảo).

Quản lý tiện lợi cho Phân vùng / ổ đĩa cứng:

- Chức năng cơ bản để khởi tạo, phân vùng và định dạng ổ đĩa cứng (tạo, định dạng, xóa). Thay thế công cụ tiêu đĩa của Windows, chương trình hỗ trợ tất cả các hệ thống tập tin phổ biến.
- Express Create Partition Wizard để tạo một phân vùng mới tại vị trí thích hợp nhất của một đĩa cứng, định dạng sang NTFS và sau đó làm cho nó có sẵn trong hệ thống bằng cách chỉ định một ký tự ổ đĩa.
- Express Resize Partitions Wizard để tăng không gian trống trên một phân vùng bằng cách lấy đi các không gian chưa sử dụng của phân vùng kế cạnh của một đĩa cứng (bao gồm cả phân vùng của Apple Boot Camp).
- NTFS Hot Resize thay đổi kích cỡ lên để phóng to một phân vùng NTFS (hệ thống, khóa) mà không cần khởi động lại Windows và làm gián đoạn công việc của nó.
Chuyển đổi một hệ thống tập tin (FAT16/32, NTFS, Apple HFS) mà không cần định dạng.
Gắn kết một phân vùng (chỉ định một ký tự ổ đĩa) của bất kỳ thể loại hệ thống tập tin để làm cho nó có sẵn cho hệ điều hành của bạn.
Sửa đổi các thông số hệ thống tập tin (làm cho hoạt động / không hoạt động, ẩn / hiện thị, vv.)

Trong phiên bản mới nhất:
Hỗ trợ của Windows 8
Giao diện mới thân thiện
Hỗ trợ đĩa GPT - tạo / định dạng / xóa / thay đổi kích thước các hoạt động
Chuyển đổi hệ thống tập tin NTFS <> HFS mà không cần định dạng

Download:

ftp://ftp.uit.edu.vn/Softs/Utilities/Paragon_Partiontion_Manger_Free_2013/pm_free.msi

http://up.4share.vn/f/3a090a020b09030d/pm_free.msi.file