Skip to content Skip to navigation

Tùy biến màn hình khóa trên Windows 8

Windows 8 cho phép người dùng tùy chỉnh lại màn hình khóa Lock screen. Người dùng có thể thay thế hình nền bằng một hình sẵn có của Microsoft hoặc hình của riêng mình và bổ sung các ứng dụng phụ vào màn hình.

Từ màn hình Start trên Windows 8, mở thanh Charms bar và chọn Settings sau đó chọn Change PC Settings.

change settings

Màn hình PC Settings hiện ra. Chọn tiếp Personalize phía bên trái và Lock Screen ở khung bên phải. Từ đây ta có thể thay đổi ảnh nền cũ bằng một ảnh nền mới sẵn có của Microsoft.

PC settings

Hoặc, kích vào Browse để sử dụng một ảnh của riêng mình.

hình nền

Hình nền được chọn sẽ được hiển thị.

hình nền

Cuộn xuống để có thể chọn những ứng dụng mà bạn muốn cho hiện dữ liệu trên màn hình khóa. Có thể chọn từ Mail, Weather, Calendar và thông tin từ những ứng dụng trung gian nhất định được cài đặt từ Windows Store.

ứng dụng phụ

Sau đó, ở dòng tiếp theo, ta có thể chọn ứng dụng nào sẽ hiện thông tin chi tiết trên màn hình khóa.

chọn ứng dụng

màn hình khóa

Đó là tất cả các bước cần làm. Chúc các bạn thành công!