Skip to content Skip to navigation

Vô hiệu hóa Lock Screen trong Windows 8

Vô hiệu hóa Lock Screen trong Windows 8

Chỉ qua vài bước đơn giản, bạn sẽ loại trừ được tính năng Lock Screen phiền toái và quay trở lại với màn hình Login quen thuộc trong Windows 8.

Vô hiệu hóa Lock Screen trong Windows 8

Lock Screen là tính năng mới trong Windows 8, nhưng có lẽ …lợi bất cập hại. Vì rõ ràng số lượng người dùng trên PC vẫn chiếm đa số, trong khi lẽ ra Lock Screen chỉ nên áp dụng cho các người dùng máy tính bảng mà thôi.

Và thế là, chúng tôi sẽ chỉ bạn thủ thuật để quay về với màn hình Login của Windows 8, thay vì anh chàng Lock Screen khó ưa kia.

Để vô hiệu hóa Lock Screen trong Windows 8, bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1

Chạy Local Policy Editor. Đơn giản nhất là bạn bấm Windows + R, gõ vào gpedit.msc, và bấm Enter.

Vô hiệu hóa Lock Screen trong Windows 8

Bước 2

Duyệt đến Computer Configuration|Administrative Templates|Control Panel|Personalization. Bạn chọn tùy chọn Do not display the lock screen setting (Không hiển thị thiết lập lock screen).

Vô hiệu hóa Lock Screen trong Windows 8

Bước 3

Sau khi bạn nhấp đúp vào tùy chọn bạn sẽ thấy trang cấu hình hệ thống. Ở bước này, bạn sẽ chọn Enabled, sau đó bấm OK và đóng luôn cửa sổ Local Group Policy. Tự động hệ thống sẽ lưu lại tùy chọn của bạn và áp dụng thiết lập mới của bạn ngay vào trong hệ điều hành.

Vô hiệu hóa Lock Screen trong Windows 8

Bước 4

Giờ đây mỗi khi khởi động Windows 8, bạn sẽ thấy ngay màn hình Login của Windows 8, thay vì giao diện “đáng ghét” của Lock Screen. Theo khảo sát thì màn hình này được đa số người dùng yêu thích hơn, và cũng giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. 

Vô hiệu hóa Lock Screen trong Windows 8