Skip to content Skip to navigation

Windows Tweaker 4.0 -Tinh chỉnh Windows 8/7/Vista/XP (x86/x64)

Windows Tweaker là một tiện ích tinh chỉnh Windows - bằng cách sử dụng để có thể tinh chỉnh Windows 8/7/Vista/XP được hỗ trợ cả hai hệ thống x86 và x64. Nó chứa một nhóm các công cụ tinh chỉnh được nhóm lại thành 11 loại chính, và tiếp cận với 38 công cụ Windows (Device Manager, Registry Editor, DirectX Troubleshooter, Advanced Disk Cleanup, vv) tất cả trong một địa điểm duy nhất.

windows tweaker4

Các tính năng:

- Đã có hơn 100 tinh chỉnh hữu ích cho Windows 8/7/Vista/XP của bạn mà bạn không thể tìm thấy có sẵn, theo mặc định trong Windows.
- Tất cả cho một cửa với các tinh chỉnh quan trọng của bạn đi kèm trong một địa điểm duy nhất.
- Độ tin cậy cao và không ảnh hưởng đến hệ thống của bạn trong bất kỳ cách nào.
- Tất cả các tinh chỉnh áp dụng có thể được hoàn tác một cách an toàn, mà không để lại bất kỳ dấu vết (tập trung chính của chúng tôi là độ tin cậy).

- Nhỏ, hiệu quả và dễ dàng để sử dụng Tweaker.
- Bạn có thể nâng cao của Windows để vận hành trôi chảy, hiệu suất nhanh hơn và tiêu thụ bộ nhớ thấp hơn.
- Bạn thậm chí có thể lên lịch tắt máy, cấu hình khởi động chương trình và ẩn các tập tin / thư mục với đặc quyền tập tin hệ thống rất dễ dàng.